องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อ:: ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ


ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้อ.pdf.zip   21 ก.ค. 63 166
วันที่ : 21 กรกฎาคม 63 View : 390
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :