องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
คณะผู้บริหาร

ร้อยตำรวจตรีนัย ไชยบูรณ์
นายก อบต.ค้อใหญ่
081-0742156

นายวิชัย ชัยแก้ว
รองนายก อบต.ค้อใหญ่
0610438823

นายบรรจง สิงหาทอ
รองนายก อบต.ค้อใหญ่
093-5256033

นายทองดา สุดบนิด
เลขานุการนายก อบต.
092-8037498