องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
กองคลัง

นางสุราง นนทชาติ
นักวิชาการพัสดุ
089-5705053

นางรำไพ พรมชินวงศ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
080-1930764

นางพนมพร สว่างไพร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
083-3347978

น.ส.วรรณธนี ศรีสุริ
ผช.จนท.พัสดุ
088-7446046

นางจันทร์จิรา ปีกกลาง
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
087-2140047