องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1/2564)

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1/2564) องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้... วันที่ 9 ม.ย. 64 (ดูู 10)

กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ ชุมชนปลอดขยะ ณ บ้านกลาง หมู่ที่ 2

วันที่ 28 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อย... วันที่ 29 ม.ค. 64 (ดูู 29)

กิจกรรมอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

กิจกรรมอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม ... วันที่ 29 ม.ค. 64 (ดูู 59)

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563... วันที่ 16 พ.ย. 63 (ดูู 59)

ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าลานอำเภอพนมไพร

ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าลานอำเภอพนมไพร... วันที่ 13 พ.ย. 63 (ดูู 55)

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2563 วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2563 วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ... วันที่ 13 พ.ย. 63 (ดูู 54)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ ในวันที่ 15 กันยายน 2563

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ ในวันที่ 15 กันยายน 2563... วันที่ 24 ก.ย. 63 (ดูู 63)

โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563... วันที่ 12 ส.ค. 63 (ดูู 191)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ค้อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ค้อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562... วันที่ 21 ก.ค. 63 (ดูู 90)

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.10

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.10... วันที่ 29 พ.ย. 60 (ดูู 261)

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็... วันที่ 2 ธ.ค. 59 (ดูู 281)

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ... วันที่ 3 พ.ย. 59 (ดูู 326)

ประชุมแผนพัฒนา4ปี ประชุมประชาคมระดับตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่จัดประชุมแผนพัฒนา4ปี ประชุมประชาคมระดับตำบล... วันที่ 3 พ.ย. 59 (ดูู 273)

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

อบต.ค้อใหญ่ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาบริ... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 289)

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื... วันที่ 15 ส.ค. 59 (ดูู 308)

โครงการประกวดกลุ่มอาชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการประกวดกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มอาช... วันที่ 5 ม.ย. 59 (ดูู 315)

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการ ตำบลค้อใหญ่

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการ ตำบลค้อใหญ่... วันที่ 1 ต.ค. 58 (ดูู 291)

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการ ตำบลค้อใหญ่

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการ ตำบลค้อใหญ่... วันที่ 1 ต.ค. 58 (ดูู 261)

โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและทุพลภาพ โดยชุมชนตำบลค้อใหญ่ประจำปี พ.ศ.2558(สปสช.)

โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและทุพลภาพ โดยชุมชนตำบลค้อใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2558 (โครงการของ สปสช... วันที่ 28 ก.ย. 58 (ดูู 540)

โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ผู้สูงอายุ ตำบลค้อใหญ่ ประจำปี 2558

โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ผู่ศุงอายุ ตำบลค้อใหญ่ ประจำปี 2558 (สปสช) ... วันที่ 7 ก.ย. 58 (ดูู 710)