องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง ... วันที่ 27 พ.ค. 65 (ดูู 214)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 256

วันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ... วันที่ 27 พ.ค. 65 (ดูู 84)

กิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน "สืบสานสู้ ๑๐๐ ล้านต้น

กิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน "สืบสานสู้ ๑๐๐ ล้านต้น ... วันที่ 27 พ.ค. 65 (ดูู 89)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกาภและนายก อบต

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกาภและนายก อบต... วันที่ 15 ต.ค. 64 (ดูู 204)

บรรยากาศในการรับสมัครรับเลือกตั้ง วันแรก 11 ตุลาคม 2564

บรรยากาศในการรับสมัครรับเลือกตั้ง วันแรก 11 ตุลาคม 2564... วันที่ 15 ต.ค. 64 (ดูู 200)

ปลูกต้นไม้

ปลูกต้นไม้... วันที่ 15 ต.ค. 64 (ดูู 205)

เลี้ยงส่งหัวหน้าสักนักปลัด อบต.

เลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับ หัวหน้าสักนักปลัด อบต.ค้อใหญ่ นางจิรัญญา สอนใจ ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวห... วันที่ 15 ต.ค. 64 (ดูู 521)

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 23 กันยายน 2564... วันที่ 15 ต.ค. 64 (ดูู 189)

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564 ของ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ค้อใหญ่... วันที่ 2 ก.ย. 64 (ดูู 226)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564... วันที่ 2 ก.ย. 64 (ดูู 245)

ลงพื้นที่มอบอาหาร น้ำดื่มแก่ผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด-19

ลงพื้นที่มอบอาหาร น้ำดื่มแก่ผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด-19... วันที่ 2 ก.ย. 64 (ดูู 209)

ขอขอบคุณผู้นำทุกหมู่บ้านตำบลค้อใหญ่

ขอขอบคุณส.ส.จิราพร สินธุไพร พร้อมคณะ ,ผู้นำตำบลค้อใหญ่ทุกหมู่บ้าน และผู้สนับสนุนน้ำดื่ม อาหารแห้ง ที่พัก ส... วันที่ 2 ก.ย. 64 (ดูู 214)

ปรับภูมิทัศถนนทางเข้าหลักตำบลค้อใหญ่

ปรับภูมิทัศถนนหลักทางเข้าตำบลค้อใหญ่ เจ้าหน้าที่ อบต.ค้อใหญ่ ออกพื้นที่ปรับภูมิทัศถนนหลักทางเข้าตำบล... วันที่ 2 ก.ย. 64 (ดูู 572)

ขอขอบคุณ

ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ ขอขอบคุณ คุณวิฑูรย์ สุริยวนากูล ประธานบริหารเจ้าหน้าที่สยามโกลบอลเฮ้าส... วันที่ 23 ก.ค. 64 (ดูู 235)

สถานที่กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19

สถานที่กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19 อบต.ค้อใหญ่ สถานที่ ศูนย์เด... วันที่ 15 ก.ค. 64 (ดูู 245)

ทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน และทำความสะอาดริมถนน

ทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน และทำความสะอาดริมถนน... วันที่ 8 ก.ค. 64 (ดูู 246)

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2/2564)

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2/2564) 6 วิธีป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยใช้มาตรการ 5 ป. 1... วันที่ 8 ก.ค. 64 (ดูู 249)

ประชุมหารือ มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชุมหารือ มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันอังคาร ที่ 6 กรก... วันที่ 8 ก.ค. 64 (ดูู 256)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อ... วันที่ 8 ก.ค. 64 (ดูู 244)

ติดตามการทำงานของ CG และเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ที่ 4 ต.ค้อใหญ่

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ค้อใหญ่ ออกประเมิน ติดตามการทำงานของ CG และเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภ... วันที่ 28 พ.ค. 64 (ดูู 287)