องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ ในวันที่ 15 กันยายน 2563

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ ในวันที่ 15 กันยายน 2563... วันที่ 24 ก.ย. 63 (ดูู 7)

โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563... วันที่ 12 ส.ค. 63 (ดูู 52)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ค้อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ค้อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562... วันที่ 21 ก.ค. 63 (ดูู 22)

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.10

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.10... วันที่ 29 พ.ย. 60 (ดูู 202)

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็... วันที่ 2 ธ.ค. 59 (ดูู 216)

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ... วันที่ 3 พ.ย. 59 (ดูู 263)

ประชุมแผนพัฒนา4ปี ประชุมประชาคมระดับตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่จัดประชุมแผนพัฒนา4ปี ประชุมประชาคมระดับตำบล... วันที่ 3 พ.ย. 59 (ดูู 212)

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

อบต.ค้อใหญ่ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาบริ... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 232)

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื... วันที่ 15 ส.ค. 59 (ดูู 243)

โครงการประกวดกลุ่มอาชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการประกวดกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มอาช... วันที่ 5 ม.ย. 59 (ดูู 250)

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการ ตำบลค้อใหญ่

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการ ตำบลค้อใหญ่... วันที่ 1 ต.ค. 58 (ดูู 229)

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการ ตำบลค้อใหญ่

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการ ตำบลค้อใหญ่... วันที่ 1 ต.ค. 58 (ดูู 204)

โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและทุพลภาพ โดยชุมชนตำบลค้อใหญ่ประจำปี พ.ศ.2558(สปสช.)

โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและทุพลภาพ โดยชุมชนตำบลค้อใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2558 (โครงการของ สปสช... วันที่ 28 ก.ย. 58 (ดูู 389)

โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ผู้สูงอายุ ตำบลค้อใหญ่ ประจำปี 2558

โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ผู่ศุงอายุ ตำบลค้อใหญ่ ประจำปี 2558 (สปสช) ... วันที่ 7 ก.ย. 58 (ดูู 563)

โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ ร่วมกับพี่น้องประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์ เนื่องในวันแม่แห... วันที่ 17 ส.ค. 58 (ดูู 225)

ปั่นเพื่อแม่

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ เข้าร่วมโครงการปั่นเพื่อแม่ วันที่ 11 สิงหาคม 2558... วันที่ 17 ส.ค. 58 (ดูู 220)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ... วันที่ 20 ก.พ. 58 (ดูู 228)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลค้อใหญ่

เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และมีพิธีเปิดการแข่ง... วันที่ 19 ก.พ. 58 (ดูู 255)

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 82 พรรษา มหาราชินี

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 82 พรรษา มหาราชินี... วันที่ 10 ก.ย. 57 (ดูู 255)

โครงการ ฟื้นฟูเกษตรกรค้อใหญ่

โครงการ ฟื้นฟูเกษตรกรค้อใหญ่... วันที่ 10 ก.ย. 57 (ดูู 200)