องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อ :: แผนปฏิบัคิการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง.doc   20 ก.ค. 63 105
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1.doc   20 ก.ค. 63 164
ส่วนที่ 1.doc   20 ก.ค. 63 112
สารบัญ 1.doc   20 ก.ค. 63 107
คำนำ ประกาศ.doc   20 ก.ค. 63 107
  View : 284
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :