องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อ :: แผนปฏิบัคิการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)
เอกสารแนบไฟล์
ส่วนที่ 1.doc [ขนาด 407 KB] (ดาวน์โหลด: 12)
สารบัญ 1.doc [ขนาด 40 KB] (ดาวน์โหลด: 10)
คำนำ ประกาศ.doc [ขนาด 71 KB] (ดาวน์โหลด: 12)
  View : 52
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :