องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อ:: แผนปฏิบัคิการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง.doc   20 ก.ค. 63 372
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1.doc   20 ก.ค. 63 334
ส่วนที่ 1.doc   20 ก.ค. 63 252
สารบัญ 1.doc   20 ก.ค. 63 253
คำนำ ประกาศ.doc   20 ก.ค. 63 240
วันที่ : 20 กรกฎาคม 63 View : 547
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :