องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
Gallery :: เลี้ยงส่งหัวหน้าสักนักปลัด อบต.
เลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับ หัวหน้าสักนักปลัด อบต.ค้อใหญ่  
นางจิรัญญา สอนใจ  ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.หองขาม 
วันที่ : 15 ตุลาคม 64   View : 522