องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
Gallery :: ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
ในวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2564 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ 
วันที่ : 8 กรกฎาคม 64   View : 244