องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อ :: นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล


ประกาศ นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 340
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :