องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
Gallery :: ขอขอบคุณ
ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ ขอขอบคุณ คุณวิฑูรย์ สุริยวนากูล ประธานบริหารเจ้าหน้าที่สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน)
ที่อนุเคราะห์น้ำ 50 แพค, ผ้าห่ม 10 ผืน และคุณปริยาภัทร ตั้งอิสรภาพ อนุเคราะห์หน้ากากอนามัย 1 ลัง , เจลล้างมือ 1 ลัง ที่เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วย ในยามวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด 19 (COVID-19)
วันที่ : 23 กรกฎาคม 64   View : 236