องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
Gallery :: สถานที่กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19
สถานที่กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19
อบต.ค้อใหญ่ สถานที่ ศูนย์เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ รองรับได้ 20 คน 
วันที่ : 15 กรกฎาคม 64   View : 245