องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
Gallery :: โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2/2564)
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2/2564)
 
6 วิธีป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยใช้มาตรการ 5 ป. 1ข.
       1. ปิด - ปิดฝาภาชนะให้สนิท
       2. ปล่อย - ปล่อยปลากินลูกน้ำ
       3. เปลี่ยน - เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้
       4. ปรับ - ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
       5. ปฏิบัติ - ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
       6. ขัด - ขัดล้างไข่ในภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดไข่ยุงลาย เพียงเท่านี้ ก็สามารถป้องกันไม่ให้ยุงลายเป็นพาหะนำโรคติดต่อนำโดยยุงลายหรือโรคไข้เลือดออกได้แล้ว
วันที่ : 8 กรกฎาคม 64   View : 249