องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
Gallery :: ประชุมหารือ มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชุมหารือ มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในวันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 90.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่
วันที่ : 8 กรกฎาคม 64   View : 256