องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
Gallery :: โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 256
วันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 โดยมีร้อยตำรวจตรี นัย ไชยบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
วันที่ : 27 พฤษภาคม 65   View : 273