องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ร้อยตำรวจตรีนัย ไชยบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบร... วันที่ 28 มิ.ย. 66 (ดูู 20)

มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ นางสาววรรณภา เขียวอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ร้อยตำรวจตรี นัย ไชยบูรณ์ พร้อมด้วยปลัดและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ ... วันที่ 30 ก.ย. 65 (ดูู 172)

โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่ 3 ผลปรากฎว่าน้ำประปาใสสะอาด ไม่ตกตะกอน

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ร้อยตำรวจตรี นัย ไชยบูรณ์ พร้อมด้วยกองช่าง ร่วมตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา บ้านมะเขือ หมู่ที่ 3 ... วันที่ 30 ก.ย. 65 (ดูู 413)

ถวายเทียนพรรษา ตามโครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ร้อยตำรวจตรี นัย ไชยบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สม... วันที่ 30 ก.ย. 65 (ดูู 177)

มอบถังขยะพลาสติกขนาด 120 ลิตร จำนวน 72 ใบ ทั้ง 7 หมู่บ้าน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ร้อยตำรวจตรี นัย ไชยบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก... วันที่ 30 ก.ย. 65 (ดูู 164)

โครงการ 1 ถนน 1 ตำบลปลอดภัย จัดทำทางข้ามจุดที่ 2 บริเวณหน้าวัดโพธิ์ไทร บ้านค้อใหญ่ ม.1

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ โดย ร้อยตำรวจตรีนัย ไชยบูรณ์ นายกฯ ดำเนินโครงการ 1 ถนน 1 ตำบลปลอดภัย จัดทำทางข้... วันที่ 30 ก.ย. 65 (ดูู 174)

โครงการ 1 ถนน 1 ตำบลปลอดภัย จัดทำทางข้ามหน้าศูนย์เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ โดย ร้อยตำรวจตรีนัย ไชยบูรณ์ นายกฯ ดำเนินโครงการ 1 ถนน 1 ตำบลปลอดภัย จัดทำท... วันที่ 30 ก.ย. 65 (ดูู 156)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ร้อยตำรวจตรีนัย ไชยบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิม... วันที่ 30 ก.ย. 65 (ดูู 165)

กิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

กิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน "สืบสานสู้ ๑๐๐ ล้านต้น... วันที่ 30 ก.ย. 65 (ดูู 179)

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง ... วันที่ 27 พ.ค. 65 (ดูู 678)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 256

วันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ... วันที่ 27 พ.ค. 65 (ดูู 273)

กิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน "สืบสานสู้ ๑๐๐ ล้านต้น

กิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน "สืบสานสู้ ๑๐๐ ล้านต้น ... วันที่ 27 พ.ค. 65 (ดูู 266)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกาภและนายก อบต

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกาภและนายก อบต... วันที่ 15 ต.ค. 64 (ดูู 396)

บรรยากาศในการรับสมัครรับเลือกตั้ง วันแรก 11 ตุลาคม 2564

บรรยากาศในการรับสมัครรับเลือกตั้ง วันแรก 11 ตุลาคม 2564... วันที่ 15 ต.ค. 64 (ดูู 367)

ปลูกต้นไม้

ปลูกต้นไม้... วันที่ 15 ต.ค. 64 (ดูู 379)

เลี้ยงส่งหัวหน้าสักนักปลัด อบต.

เลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับ หัวหน้าสักนักปลัด อบต.ค้อใหญ่ นางจิรัญญา สอนใจ ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวห... วันที่ 15 ต.ค. 64 (ดูู 1032)

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 23 กันยายน 2564... วันที่ 15 ต.ค. 64 (ดูู 350)

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564 ของ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ค้อใหญ่... วันที่ 2 ก.ย. 64 (ดูู 409)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564... วันที่ 2 ก.ย. 64 (ดูู 470)

ลงพื้นที่มอบอาหาร น้ำดื่มแก่ผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด-19

ลงพื้นที่มอบอาหาร น้ำดื่มแก่ผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด-19... วันที่ 2 ก.ย. 64 (ดูู 379)