องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ประชุมพิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ค้อใหญ่ ประชุมพิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ/ก... วันที่ 27 พ.ค. 64 (ดูู 266)

โครงการ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโครงการ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ... วันที่ 25 พ.ค. 64 (ดูู 343)

ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2

ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบท... วันที่ 20 พ.ค. 64 (ดูู 275)

ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 1

ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบท... วันที่ 18 พ.ค. 64 (ดูู 263)

ต่อต้านคอร์รัปชั่นจุดเปลี่ยนประเทศไทย ร่วมต้านทุจริต

ต่อต้านคอร์รัปชั่นจุดเปลี่ยนประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ " ร่วมต้านทุจริต " ZERO TOLERANCE... วันที่ 14 พ.ค. 64 (ดูู 263)

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค... วันที่ 30 ม.ย. 64 (ดูู 261)

มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ปี 2563

มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ปี 2563... วันที่ 29 ม.ย. 64 (ดูู 257)

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1/2564)

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1/2564) องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้... วันที่ 9 ม.ย. 64 (ดูู 277)

กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ ชุมชนปลอดขยะ ณ บ้านกลาง หมู่ที่ 2

วันที่ 28 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อย... วันที่ 29 ม.ค. 64 (ดูู 280)

กิจกรรมอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

กิจกรรมอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม ... วันที่ 29 ม.ค. 64 (ดูู 776)

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563... วันที่ 16 พ.ย. 63 (ดูู 326)

ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าลานอำเภอพนมไพร

ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าลานอำเภอพนมไพร... วันที่ 13 พ.ย. 63 (ดูู 325)

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2563 วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2563 วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ... วันที่ 13 พ.ย. 63 (ดูู 313)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ ในวันที่ 15 กันยายน 2563

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ ในวันที่ 15 กันยายน 2563... วันที่ 24 ก.ย. 63 (ดูู 320)

โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563... วันที่ 12 ส.ค. 63 (ดูู 900)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ค้อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ค้อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562... วันที่ 21 ก.ค. 63 (ดูู 352)

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.10

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.10... วันที่ 29 พ.ย. 60 (ดูู 525)

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็... วันที่ 2 ธ.ค. 59 (ดูู 541)

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ... วันที่ 3 พ.ย. 59 (ดูู 585)

ประชุมแผนพัฒนา4ปี ประชุมประชาคมระดับตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่จัดประชุมแผนพัฒนา4ปี ประชุมประชาคมระดับตำบล... วันที่ 3 พ.ย. 59 (ดูู 540)