องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 24 ม.ย. 66 51
การขับเคลื่อนจริยธรรม 24 ม.ย. 66 46
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 24 ม.ย. 66 47