องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 28 ม.ย. 66 46
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 28 ม.ย. 66 47
กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบ 29 มิ.ย. 65 284
นโยบายและสภาพแวดล้อมสำนักงาน 27 มิ.ย. 65 292
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 ม.ย. 65 343
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 18 ม.ย. 65 363
แผนอัตรากำลังประจำปี 2564-2566 11 ม.ย. 64 654
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปี 2562 29 ก.ค. 63 739
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ค้อใหญ่ ประจำปี 2562 21 ก.ค. 63 722
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 23 ม.ย. 63 784
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 23 ม.ย. 63 787
หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล 23 ม.ย. 63 806
รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรประจำปี 23 ม.ย. 63 803