องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สมัยประชุมสภา ครั้งที่1 14 ก.ค. 63 114
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 23 ม.ย. 63 141
ประกาศเรียกประชุมสภา 23 ม.ย. 63 132
นัดประชุมสภา 23 ม.ย. 63 154
รายงานการประชุมสภา 23 ม.ย. 63 165
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 23 ม.ย. 63 151