องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อ:: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 21 เมษายน 65 View : 233
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :