องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อ:: ข้อบังคับ อบต.ค้อใหญ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ


ข้อบังคับ อบต.ค้อใหญ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการดาวน์โหลด วันที่ โหลด
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ ว่.docx   11 ม.ย. 64 298
วันที่ : 29 มีนาคม 64 View : 658
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :