องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อ :: หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล

  View : 72
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :