องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อ:: รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2562


รายงานการประชุมสภาดาวน์โหลด วันที่ โหลด
สมัยที่ 4 ปี 2562.rar   4 ก.ค. 63 227
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2562.rar   4 ก.ค. 63 222
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2562.rar   4 ก.ค. 63 220
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2562.rar   4 ก.ค. 63 214
วันที่ : 23 เมษายน 63 View : 514
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :